hoe verzuim voorkomen? beleid en speerpunten bepalen voor directie, management, OR en HRM

Ik deel graag mijn expertise met leidinggevenden, OR en HRM om zodoende te voorkomen dat medewerkers uitvallen vanwege burn-outklachten. Om organisaties 2.0 in te richten wat betreft bedrijfsgezondheidszorg en vitaliteitsmanagement maak ik geregeld interactieve programma's voor directie, management, HR professionals en ondernemingsraden.

Op basis van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen kunnen beslissingen genomen worden om een hoog ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen en om maatregelen te treffen en beleid te bepalen wat betreft werkdruk.

Er wordt interactief gewerkt. Naast een theoretische inleiding, wordt er voor praktische werkvormen gekozen, waarbij het einddoel is om gezamenlijk beleid vast te stellen en speerpunten te bepalen, waaruit concrete acties genomen kunnen worden.

Centraal staat de vraag: hoe houden wij onze medewerkers energiek, betrokken en gemotiveerd en hoe kunnen we werkdruk verminderen en verzuim van burn-out en andere psychische klachten voorkomen?

De kosten voor dit dagdeelprogramma zijn € 1500,- exclusief BTW en lokatiekosten. Wilt u dit ook voor uw organisatie en/of een programma op maat? Vraag een vrijblijvend gesprek aan via info@roelandscoaching.nl of 075-7720256.

Wat klanten zeggen over de workshop:
De workshop ¨Omgaan met werkdruk¨ heeft goed gewerkt. Er waren zowel leden van de OR als directie aanwezig. Anita heeft voor een hele werkbare, praktische aanpak gekozen. Na een verhelderende inleiding kwamen we tot het inzicht dat werkdruk meer is dan ¨veel werk¨. Vanuit onze eigen medewerkers onderzoeksresultaten hebben we speerpunten en concrete acties geformuleerd, waar we verder mee kunnen.
Daniëlle Habets, directievoorzitter ROC College Zuid

Theorie heel interessant, inzicht in hoe een burn-out tot stand komt. Ook goed bruikbaar voor praktijk.
Etos

Zinvol, interactief, heldere afspraken over OR-advies: welke onderwerpen en tijdstip
Ondernemingsraad ROC