hoe Blijf je vitaal aan het werk?
interactieve inspiratieworkshop voor alle medewerkers met tips en handvatten hoe ze effectief kunnen omgaan met de 1e signalen van stress en overbelasting om burn-out te voorkomen

Er zijn heel veel misverstanden over wat een burn-out is en hoe het zich opbouwt. Hierdoor denken we nog steeds dat burn-out tussen de oren zit, dat mensen die het krijgen zwak zijn en ze denken vaak: "het zal mij niet overkomen".

Ook is er veel taboe rondom het erkennen van signalen van belast zijn of vermoeidheid. Liever lossen we het in stilte op en zorgen we er voor dat anderen het niet merken.

Dit kan echter maken dat we ons allemaal "groot" houden, niemand het aangeeft als de hoeveelheid taken even te veel is en dat we het steeds snellere tempo als normaal gaan beschouwen. Er ontstaan ook misverstanden over werknormen: "als iedereen 's avonds de email beantwoordt, zal ik het ook maar doen" en "als iedereen luncht achter zijn bureau, dan hoort het blijkbaar zo".

Dit kan echt anders! En beter.

Als je wilt dat medewerkers eerder (en vooral op tijd!) hun signalen van vermoeidheid en overbelasting leren (h)erkennen en op een gezonde en verantwoorde manier productief blijven, kun je ze daarbij helpen door ze de juiste tools en taal aan te reiken. Van daaruit is er veel meer mogelijk om bewustzijn en aandacht op gezondheid in de organisatie te vergroten.

Wil je gezondheid en burn-outpreventiebeleid structureel invoeren in de organisatie en onderdeel laten uitmaken van het DNA van de organisatie? Begin dan met een korte workshop voor alle medewerkers waarin voorlichting gegeven wordt over hoe medewerkers de eerste signalen van te grote belasting kunnen herkennen.

Deze signalen kunnen namelijk nog gemakkelijk en door de medewerker zelf omgebogen worden, zonder grote ingrepen. Ingrijpen op signalen die langere tijd genegeerd zijn, vraagt veel meer stuurmanskunst en is lastiger voor zowel medewerker als leidinggevende.

Anita Roelands

Het voordeel om aan grote groepen medewerkers hier informatie over te geven, is:

  • in korte tijd leren medewerkers signalen bij zichzelf en collega's herkennen
  • in korte tijd leert iedereen dezelfde tools en taal kennen over het herkennen van signalen en bespreken van signalen
  • het doorbreekt de mogelijke taboesfeer die er in de organisatie is rondom het aangeven van signalen van overbelasting
  • het ruimt de misverstanden over stress, burn-out en overbelasting op
  • mensen die zich overbelast voelen of de mensen die ziek thuis zitten vanwege burn-out krijgen meer begrip
  • medewerkers kunnen eerder en pro-actief ingrijpen bij de eerste signalen van grote drukte en overbelasting
  • het creëert een preventieve basishouding en gezamenlijke taal voor andere gezondheids- en preventieinterventies
  • het schept ruimte om gezondheids- en preventiebeleid structureel door te voeren
  • medewerkers raken gemotiveerd om daadwerkelijk de signalen direct serieus te nemen

wat houdt het in?

In een bijeenkomst van 2 uur krijgen medewerkers kennis en informatie afgewisseld met interactieve elementen en opdrachten die twee aan twee uitgevoerd worden. Tevens is er een vervolg door middel van een e-book en in de praktijk toepasbare opdrachten.

Het programma bevat:
1. Informatie overdracht over stress, overbelasting en burn-out: wat is het, wat gebeurt er bij stress en werkbelasting en hoe ontstaat het? Inclusief misverstanden over burn - out en waarom je de signalen niet goed herkent.
2. Leren herkennen van signalen door middel van herkenningsmethodiek in 4 fasen van gezond naar burn-out.
3. Herkennen van signalen bij collega’s. Benoemen van signalen bij anderen, waaraan zie je het?
4. Waarom we over onze grenzen (signalen) heen gaan, zodat medewerkers dit kunnen gaan herkennen.
5. Wat je kunt doen om burn-out te voorkomen. Tips en uitwerken van deze tips.

Doe wie wordt de inspiratieworkshop gegeven?
De inspiratieworkshop wordt gegeven door Anita Roelands, auteur van de bestseller “Nooit meer burn-out!”. Zij is Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en geeft inmiddels al bijna 10 jaar lezingen en workshops voor grote groepen medewerkers, die daarmee concrete handvatten hebben gekregen.

Wat kost de inspiratieworkshop "Hoe blijf je vitaal aan het werk?"?
De inspiratieworkshop is bedoeld om grote groepen medewerkers in korte tijd de signalen van overbelasting en hun eigen grenzen te leren (h)erkennen, zodat verzuim afneemt en gezondheidsbewustzijn toeneemt. De investering is €1895,- excl btw voor groepen van 50 tot 150 deelnemers. Een burn-out kost gemiddeld meer dan €50.000,- per jaar!

Wil je graag overleggen wat deze workshop voor je organisatie kan betekenen? Check of jouw vraag aansluit bij dit programma. Neem contact met me op. Dat kan door me te bellen op 075-7720256 of via anita@roelandscoaching.nl