burn-out of depressie?
de verschillen

In Singapore plakt de dokter het etiket "post partum depressie" op burn-outklachten. In veel andere landen vallen mensen met burn-outklachten ook onder de diagnose depressie. Maar ook in Nederland komt het voor dat patiënten met burn-outklachten met antidepressiva behandeld worden. Er wordt bij burn-out gedacht in termen van het oplossen van de fysieke klachten of in termen van een psychische of persoonlijkheidsstoornis, zoals beschreven in 'DSM IV of V' (of de wereld van gezondheidsorganisatie: ICD 10). Hierdoor worden burn-outpatiënten onjuist behandeld. Vandaar deze informatie in dit artikel, waar ik de verschillen tussen burn-out en depressie op een rij zet.

De klachten van mensen met een burn-out lijken veel op depressiviteitklachten. Denk maar aan geestelijke en lichamelijke uitputting en slapeloosheid. Omdat mensen met type 2 burnout (totale uitputting, tot niets meer in staat zijn) een verlaagd cortisolgehalte hebben (itt surmenage, stress en depressie, waar het cortisolgehalte juist hoog is!), wordt behandeling met anti-depressiva juist afgeraden.

Eerst kort de kenmerken van burn-out en depressie op een rijtje
Diagnostische kenmerken van een burn-out zijn oa: werkgerelateerde klachten, ontstaansduur van jaren, afgenomen professionaliteit, cynisme, vervreemding en een verhoogde prikkelbaarheid die zeer snel wordt gevolgd door uitputting en vermoeidheid. Deze toestanden van disharmonie in het autonome zenuwstelsel uiten zich in uiteenlopende symptomen; overmatig zweten, slapeloosheid, hartkloppingen of algemene onrust en angst. Bovenal staat bij burn-out de uitputting voorop.

De diagnostische kenmerken van depressie zijn oa: suïcidaliteit, gewichtsverlies, ochtend erger dan avond, irrealistische schuldgevoelens en een matte klachtenpresentatie.

Verschillen tussen burn-out en depressie

  • Het belangrijkste verschil is dat depressie een stemmingsstoornis is en burn-out een energiestoornis (waarbij emotionele reacties zoals somberheid en verdriet voorkomen).
  • Depressie komt op alle levensgebieden tegelijk voor, een burn-out op dat gebied waar de vermoeiende menselijke interactie plaats vindt en dat is meestal op het werk. Iemand die burn-out is kan wel blij worden van andere dingen in het leven - bij depressie strekt de negatieve stemming zich uit op alle levensterreinen.
  • Depressie wordt bij ernstige mate gekenmerkt door suïcidale gedachten, bij burn-out niet (tenzij de burn-out gepaard gaat met een depressie).
  • Depressie valt te verhelpen met antidepressiva. Een burn-out valt in principe niet met pillen te herstellen, wel slaappillen om te slapen en incidenteel gebruik van angstonderdrukkers om de scherpe kantjes ervan af te halen. Van een burn-out valt te herstellen als de levensinstelling structureel wordt veranderd en geleerd wordt inspanning op te laten volgen door volledige ontspanning.
  • Depressie kan deels erfelijk zijn en is niet geheel uit het verdere leven te bannen. Er zijn geen bewijzen dat een burn-out erfelijk is. Veel voorkomende persoonlijkheidstrekken, typerend voor burn-outpatiënten zoals perfectionisme kunnen zowel aangeboren als aangeleerd zijn.

Goede doorverwijzing is van belang.


In mijn praktijk als burn-outpsycholoog bied ik een burn-outbegeleiding aan met het accent op een gestructureerde dagindeling van gedoseerde activiteit met veel ontspanning, energiegevende conditieopbouw, gesprekken om hardnekkige gedachten die vervelende emoties oproepen om te buigen mbv RET (rationeel emotieve training) en voice dialogue om dieper in te gaan op disbalans in ambitie of in verschillende karaktertrekken als loyaliteit, verantwoordelijkheidgevoel en een overkritische of perfectionistische houding.

Tevens wordt toegewerkt naar werkhervatting op een geschikte werkplek, veelal in overleg met de organisatie waar de cliënt werkt. Voor informatie over deze begeleiding, klik op Nooit meer burn-out, burn-outhersteltraject.

Bij ernstige burn-outklachten, veelal na een zeer lange ontstaansduur van vele jaren, behandel ik met een team van specialisten, zoals psychiater (ter voorkoming van  angstontwikkeling, scherpe kantjes ervan af halen), haptotherapeut en eventueel natuurarts (voedingssupplementen bij grote uitputting).

Ik hoop je hiermee bruikbare informatie te hebben verschaft en ga ervan uit dat deze informatie behulpzaam kan zijn in je werk of praktijk. Ik hoor graag je reactie, aanvullingen of opmerkingen op dit artikel.

 

Wil je meer artikelen ontvangen over hoe je stress de baas blijft en steeds geïnspireerd aan het werk kunt blijven, zodat je optimaal sturing en plezier hebt op het werk? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.